***AAN DIT ARTIKEL WORDT NOG GEWERKT***

 

De architect van deze woningen in het Raadhuiskwartier is A.J. Kropholler (1881-1973), maar de keramieke werken die boven de voordeuren zijn geplaatst zijn van de hand van zijn zuster Julie Louise Clarisse Kropholler (1894-1963). Ook ontwierp zij de glas-in-lood ramen van de monumentale Raadzaal.

In een complex van 32 woningen ontworpen door architect A.J. Kropholler (1881-1973) aan Raadhuislaan (RH), Prinses Beatrixlaan (PB), Koningin Wilhelminalaan (KW) in Leidschendam bevinden zich in totaal 31 van dergelijke tegeltableaus (bij Raadhuislaan 7 is door aan- en/of ver-bouw mogelijk het 32e verloren gegaan). Van tegeltableaus toegepast door Kropholler is in meerdere, zo niet de meeste, gevallen - in ieder geval de tekens van de dierenriem bekend dat ze werden ontworpen door een zuster van hem, Julie Kropholler. Dezelfde tableautjes met dierenriemtekens (behalve maagd), komen ook voor te 's-Gravenhage, Kwartellaan - Sijzenlaan - Pauwenlaan in Den Haag en hebben daar Latijnse bijschriften. 

Naast deze keramieken vinden we exemplaren terug met bijschriften in Amsterdam-Noord aan de Buiksloterweg 97 en Wingerdweg 4, aan de Linnaeushof 64-74, 77, 95 en 100 in Amsterdam, Sint Laurensstraat 3 in Alkmaar (inpandig Hooge Huys) en in de Haagse Vogelwijk aan de Kwartellaan, Sijzenlaan en Pauwenlaan. Aan de Koningin Wilhelminalaan te Leidschendam, huisnummers 36-46, komen dezelfde afbeeldingen van Saturnus, Venus, Mercurius (KW40), Neptunus, Mars, Jupiter in Leidschendam voor zonder verklarende bijschriften. 

KW18 - Vissen KW20 - Boogschutter KW22 - Waterman KW24 - Dierenriem
KW26 - Bestek KW28 - Kreeft KW30 - Tweeling KW32 - Stier
KW34 - Ram KW36 - Saturnus KW38 - Venus KW40 - Mercurius
KW42 - Neptunus KW44 - Mars KW46 - Jupiter KW48 - Duinroos

 

https://vriendennederlandstegelmuseum.nl

Wingerdweg 4,1031CA, Amsterdam-Noord: Het ontwerp van de roos (zomer) lijkt een complexere versie van het ontwerp voor tegeltableaus in Alkmaar (Kerkplein 9; 1811KL), Amsterdam (Buiksloterweg 97; 1031CJ) & Leidschendam (Prinses Beatrixlaan 19; 2264TE), toe te schrijven aan Julie Louise Clarisse Kropholler (1894-1963).

Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar; Het gebouw is van de architect A.J. Kropholler; broer van Julie Kropholler. Het tableau met roos is binnen het gebouw verplaatst naar de huidige locatie in het trappenhuis. Het tableau met roos vertoont een ontwerp waarvan ook uitvoeringen te vinden zijn in Amsterdam-Noord (1031CJ, Buiksloterweg 97) en in Leidschendam (2264TE, Prinses Beatrixlaan 19): met andere tegelverdelingen, en waarschijnlijk ook met aanzienlijk afwijkende (nl. kleinere) maten; het ontwerp wordt in Amsterdam-Noord met redenen omkleed toegeschreven aan mej. Julie L.C. Kropholler. Uitvoeringen van het ontwerp voor de haan zijn ook te vinden in Leidschendam (2264TE, Prinses Beatrixlaan 3) en Den Haag (2566WD, Sijzenlaan 4): eveneens met andere tegelverdelingen en met waarschijnlijk afwijkende (kleinere) maten. 

Sint Laurensstraat 3, 1811 KM Alkmaar: In het interieur van het Hooge Huys bevinden zich: een groot Delfts-blauw herinneringstableau, 1891-1991 (vgl. http://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/issue/OAL/2001-09-01/edition/0/page/23 ); en een twintigtal kleine tegeltableautjes waarvan de meeste overeenkomen met wat elders aan Julie Louise Clarisse Kropholler (1894-1963; zuster van de architect) wordt toegeschreven: de twaalf tekens van de dierenriem; een slang die, zichzelf in de staart bijtend, in de liggende acht van het symbool voor oneindigheid kronkelt; een druiventros ('herfst'); en de planten koekoeksbloem, muskuskruid, en strandwinde. De sterrenbeelden komen ook voor in het interieur van het z.g. Hooge Huys: zie Vereniging Hendrick de Keyser - Jaarverslag 2013 , blz. 64-65.